Product Image
Product Image
Product Image
Product Image
Product Image

اکسس پوینت وایرلس گرند استریم GWN7610

اکسس پوینت وایرلس گرند استریم GWN7610

ابعاد این دستگاه (x 205.3 x 45.9 mm ا205.3)

اکسس پوینت ها (Access Point) این امکان را فراهم می کنند که از طریق آنها بتوانیم چندین سیستم کامپیوتری را از طریق شبکه های بیسیم به همدیگر متصل کنید.

به این تجهیزات به صورت اختصاری AP یا WAP هم گفته می شود.

به شبکه های محلی که با استفاده از Access Point ها به هم متصل می شوند به جای اینکه LAN بگوییم Wireless LAN یا WLAN هم می گوییم.

ناموجود