Product Image
Product Image
Product Image
Product Image
Product Image

سانترال پاناسونیک KX-NS500

سانترال پاناسونیک KX-NS500

سانترال KX-NS500 سایز کوچک تری نسبت به دستگاه های سانترال قدیمی تر دارد.

سانترال KX-NS500 پشتیبانی کامل از VOIP و پروتکل SIP را دارا است.

سانترال KX-NS500 مانند دیگر سانترال های پاناسونیک، ظرفیت این دستگاه با اضافه کردن کارت های ارتقا بنا به نیاز شما قابل افزایش می باشد.

سانترال پاناسونیک KX-NS500 یک سانترال تحت شبکه یا مرکز تلفن IP پاناسونیک می باشد.

سانترال پاناسونیک KX-NS500 ظرفیت اولیه 6 خط شهری 2 داخلی دیجیتال و 16 داخلی آنالوگ و 2 کانال همزمان منشی تلفنی را دارد.

روی شلف اصلی آن ظرفیت 12 خط شهری، 1 خط E1 (تماس همزمان 30 کانال) و 168 داخلی می باشد.

سانترال با افزایش شلف ها به ظرفیت نهایی 48 خط شهری، 120 کانال E1 و 288 داخلی قابل ارتقا می باشد.

ناموجود