Product Image
Product Image
Product Image

سانترال پاناسونیک KX-TES824

سانترال پاناسونیک KX-TES824

سانترال 3 به 8

مرکزتلفن هایبرید پاناسونیک KX-TES824 دارای ظرفیت اولیه 3 خط شهری و 8 داخلی آنالوگ و هایبرید بوده و به سانترال 3 به 8 پاناسونیک شهرت دارد.

این دستگاه سانترال پاناسونیک قابل ارتقا به 8 ورودی شهری و 24 خروجی داخلی می باشد.

با اضافه نمودن کارت ارتقا قابل افزایش می باشد.

گوشی های تلفن خانگی و تلفن مدیریتی KX-T7730 روی دستگاه سانترال پاناسونیک KX-TES824 قابل استفاده می باشند.

ناموجود